Mimers Vittjärv AB | Mimers Brunn och Vittjärvsgården | Vittjärvsvägen 27 | 961 96 Boden | LOGGA IN

 • Ansökan förskola
 • Ansökan skola
 • Våra verksamheter.

  Inom Mimers Vittjärv finns friskolan Mimers Brunn med ca 65 barn från förskoleklass till åk 6, förskolan Vittjärvsgården med avdelningarna Hugin, Munin och Oden samt förskolan Klätterträdet med två avdelningar i norra Svartbyn. Mimers fritids finns i skolans lokaler.

  En riktigt bra skola.

  Vi värnar om det lilla med små barngrupper och hög personaltäthet. Alla barn ska känna sig trygga, sedda och delaktiga. Bykänsla och naturen inpå knuten, goda kunskaper och utmanande pedagoger men också god och allsidig mat som lagas på plats bidrar till trivsel och arbetsglädje hos oss.  Vår profil.

  I vårt Bifrostinspirerande arbetssätt arbetar vi med ämnesövergripande teman i olika verkstäder där barnen och eleverna får använda sin kreativitet och alla sina sinnen. Deras idéer, nyfikenhet och lust till lärande är vår utgångspunkt. Vi prioriterar också rörelse och friluftsliv med regelbunden utevistelse, lek, äventyr och undervisning i naturen.

  Mimersbrunn

  Den nordiska mytologin berättar om världsträdet Yggdrasil med sina rötter i tre källor. En av dem var Mimers brunn, visdomens källa. I denna offrade Oden sitt ena öga för att få kunskap om allt som skett och allt som skulle ske.
  Skolmaten

  All mat som serveras på Mimer lagas från grunden av våra kockar, i vårt eget kök.